Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

20 Maj przez rychnow

Wizyta Biskupa w naszej szkole

Każda parafia raz na 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną Ks. Biskupa. 12 maja  miała ona miejsce w parafii Rychnów. Z tej okazji Szkołę Podstawową w Rychnowie odwiedził szczególny Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Łukasz Buzun w asyście towarzyszącego mu  duszpasterza. Wizyta tak szanownych Gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Uroczyste przywitanie  Księdza Biskupa przez uczniów naszej szkoły było bardzo wymowne i podniosłe dla wszystkich zebranych. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup witał i pozdrawiał wszystkich zebranych gestem, słowem i  uściskiem dłoni.

Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy Ks. Biskupa z uczniami, nauczycielami,  władzami Rychnowskiego Stowarzyszenia  Na Rzecz Dzieci i Młodzieży.  Wspólny dialog rozweselił wszystkich. Ksiądz  Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Dziękując za możliwość  spotkania się w naszej szkole podziękował  tez Dyrektorowi szkoły  oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom  przede wszystkim  za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

Komentarze 0
Nie ma jeszcze żadnego komentarza
Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj