Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

27 Wrzesień przez rychnow

Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczyc

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w Rychnowie ustala w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018r.

15 kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

17 kwietnia 2019r.

29 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

19 czerwca 2019r.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców pozytywnie opiniują ww. dni.

Komentarze 0
Nie ma jeszcze żadnego komentarza
Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj