Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

10 Czerwiec przez Admin

Oferta przetargu w ramach projektu Unijnego

Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży w Rychnowie w celu zbadania rynku i wyboru dostawcy uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie zadania:

Modernizacja oddziału przedszkolnego przy  Szkole Podstawowej w Rychnowie – „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rychnowie” w ramach Projektu: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych   i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Specyfikacja Produktów

Zalącznik_Nr_1

- Załącznik Nr 2

Komentarze 0
Nie ma jeszcze żadnego komentarza
Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj