Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Rychnowie jest placówką o wieloletniej historii. Pierwsze zapiski dotyczące jej powstania sięgają roku 1791.

historia1

 

Szkoła Podstawowa w Rychnowie jest placówką o wieloletniej historii. Pierwsze zapiski dotyczące jej powstania sięgają roku 1791. W posiadaniu szkoły znajdują się kroniki upamiętniające jej działalność. Pierwsza z nich została założona 7 XII 1917 roku i rozpoczyna się od słów:

 

 „Pierwsza szkoła w Rychnowie została zbudowana w 1863 roku staraniem p. Romana Radolińskiego – dziedzica i właściciela majątku Rychnów. Szkoła ta zbudowana została najwięcej dla dzieci służby dworskiej i z początku miała ona charakter nie tyle nauczający, co wychowawczy, należy jednak przyznać na pochwałę Rychnowa, a właściwie jego mieszkańców, że od razu z chęcią i bez nieufności garneli się do nauki.

Początkowo zaraz po wybudowaniu szkoły sprowadził p. Radoliński trzy zakonnice, które miały się zająć nauczaniem szkolnych dzieci, jedna z tych zakonnic była rodzoną siostrą p. Radolińskiej i jak daje się słyszeć ze świadectwa starszych ludzi doskonale się wywiązywały zakonnice ze swojego zadania tak, że Rychnowianie nabierali coraz więcej do kształcenia swoich dzieci.

 

 

 

 historia2

Niedługo po owych zakonnicach został powołany na nauczyciela, człowiek zupełnie zdaje się nieodpowiedni, gdyż dochodziło nawet do bolesnych kar, tak zniechęceni włościanie mniej posyłali swe dzieci w końcu wystąpiono z skargą do dziedzica i nauczyciel był usunięty, a na miejsce jego przybył drugi i dziedzic zaczął więcej wglądać w sprawy szkolne, mając do tego prawo z tego powodu, że szkoła otrzymała od niego morgę ogrodu i nauczyciel całkowite utrzymanie.

historia3

W parę lat potem obecny budynek szkolny został zabrany na kancelarię gminną, a szkołę przeniesiono do budynku, znajdującego się na podwórzu dworskim, taki stan rzeczy trwał przeszło trzy lata, następnie wróciła szkoła do dawnego budynku, w którym obecnie się znajduje. Upoważnienie szkoły dawniej było większe dawniej niż obecnie należało do szkoły trzy morgi ziemi ornej i przeszło morga ogrodu, lecz przy parcelacji Rychnowa morga ogrodu odeszła i została sprzedana gospodarzowi Derbichowi.

 

 

Ze wszystkich nauczycieli, jacy byli w pierwszej szkole w Rychnowie najwięcej zasługują na pamięć , jak twierdzą gospodarze: Kiernożycki i Rusin, którzy dopiero rzeczywiście kształcili zdobyli i serca dzieci i Rychnowianie bardzo dobrze o nich wspominają.

Do roku 1912 była jedna szkoła w Rychnowie – ogólna dopiero po wybudowaniu drugiej szkoły, pierwsza szkoła była szkołą żeńską, a druga szkoła męską, w 1915 roku i I i II szkoła zostały na powrót ogólnymi, lecz podzielonymi na oddziały, mianowicie: I szkoła – oddział czyli klasa starsza, wyższa, a druga szkoła – klasa niższa i tak do tego czasu są prowadzone obie szkoły.

 

 

historia4

 

Co do obecnego stanu szkoły – pisze dalej kronikarz – muszę przyznać, że w ogóle w Rychnowie dzieci na ogół są dosyć zdolne i chętne do nauki, dowodem tego jak to, że pomimo wojny, pomimo tego niepokoju, jaki przynosi z sobą każda wojna – lekcje w szkole nie były przerwane ani na jeden dzień. Jesienią w słotne dnie zdawałoby się, że nie zechce im się przyjść do szkoły, nie, ciągną z daleka gromadkami – zmoknięte, zziębnięte, aby tylko zgromadzić tę małą cząstkę wiedzy, jaka im przypada w udziale. Przy zapisie szkolnym tak wiele gromadzi się dzieci, że szkoła nie może pomieścić tylu uczniów, tego roku trzeba było dorabiać parę ławek, a i to nie pomieściły się wszystkie dzieci, o, wtenczas trzeba widzieć te zapłakane oczy nieprzyjętych do szkoły, chciałoby się rękami rozdzielić tę wiedzę: bierzcie, uczcie się! Prócz chęci do nauki mają wysoko postawiony honor ucznia(…).”

 

 Mimo, że historia nie była łaskawa dla naszej szkoły, przetrwała ona rozbiory i dwie wojny światowe. Próbowano ją wielokrotnie zlikwidować. Jeden z największych kryzysów przetrwała w roku 2011, kiedy to Rada Gminy zdecydowała o jej likwidacji. Rodzice, aby utrzymać szkołę w dotychczasowym kształcie, założyli Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dyrektora oraz nauczycieli Szkoła Podstawowa w Rychnowie istnieje po dzień dzisiejszy.

 

 

histria6 historia5

Stowarzyszenie na rzesz szkoły

Rychnowskie Stowarzyszeniena Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły oraz przedszkola jednak może ono także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyszczególnionym w Statucie Stowarzyszenia.Od dnia 1 września 2012 r. Stowarzyszenie prowadzi publiczną Szkołę Podstawową w Rychnowie oraz Punkt Przedszkolny zatrudniając 11 nauczycieli, pedagoga  oraz 2 pracowników niepedagogicznych.

Poza działalnością stricte oświatowo-dydaktyczną Stowarzyszenie, wykorzystując środki zewnętrzne, realizuje 2 projekty:

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Rychnowie.
Mini plener malarski „Piękno Ziemi Blizanowskiej oczyma dziecka”.

 

Obecnie liczy ono 51 członków. Stowarzyszeniem kieruje siedmioosobowy zarząd w składzie:

zdjecie

Ewa Prus

Prezes

poczta2   poczta

 

zdjecie

Jakub Pokojowczyk

Wiceprezes

poczta2 poczta

 

zdjecie

Małgorzata Agaciak

Sekretarz

poczta2 poczta

 

zdjecie

Monika Gołza

Skarbnik

poczta2 poczta

 

 

Emilia Kulas 

Członek

 

 

Marek Wąsiewicz

Członek

 

 

Michał Błaszczyk

Członek

 

 Kontrolę nad działalnością gospodarczo-finansową sprawuje Komisja Rewizjna w składzie:

 

Lucyna Śniak

Członek

 

 

Jolanta Tomczyk

Członek

 

 

Jolanta Duras

Członek

 


Statut Szkoły Podstawowej
Kadra nauczycielska

 zdjecie

Dyrektor szkoły

mgr Jakub Pokojowczyk 

język polski

poczta  poczta2

 

jolanta-bednarek

mgr Jolanta Bednarek 

edukacja wczesnoszkolna, logopedia 

poczta poczta2

 

renata-koscielak

mgr Renata Koscielak

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika, muzyka 

poczta poczta2

 

zdjecie

mgr Marlena Stojecka 

matematyka, fizyka, informatyka, 

edukacja wczesnoszkolna 

poczta poczta2

 

 zdjecie

 

mgr Joanna Mądrzak 

geografia, przyroda 

poczta poczta2

 

katarzyna-szenfeld

mgr Szenfeld Katarzyna

język angielski, język niemiecki

poczta poczta2

 

zdjecie

mgr Tomasz Zdanowicz 

język polski, historia,
edukacja wczesnoszkolna

poczta poczta2

 

 

zdjecie

mgr Maciej Elegańczyk 

wychowanie fizyczne

poczta poczta2

 

przemyslaw-krzewinski

ks. mgr Przemysław Krzywański 

religia

poczta poczta2

 

malgorzata-agaciak

mgr Małgorzata Agaciak 

świetlica 

poczta poczta2

 

zdjecie

mgr Sylwia Wawrzyniak 

nauczanie przedszkolne

poczta poczta2

zdjecie

 mgr Justyna Filipowicz 

nauczanie przedszkolne

poczta poczta2

 zdjecie

 

 


Dokumenty szkoły
    downloadRegulamin Samorządu Uczniowskiego Pobierz
     
     

Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj