Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

Wycieczka do Biskupina

5 czerwca 2018r. niemalże cała społeczność naszej szkoły, oprócz naszych najmniejszych milusińskich z przedszkola, udała się w podróż do Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie. Przeżyć i emocji była cała masa. Na początek krótkie rozprostowanie nóg na rewelacyjnym placu zabaw. Niektórzy zamarzyli, byśmy taki mogli mieć u siebie. Następnie zjedliśmy szybko obiad i weszliśmy na teren rezerwatu. Nastąpił podział na mniejsze grupy. Młodsi udali się na zajęcia wykonywania paciorków, a starsi czekali na swoje warsztaty. Umilaliśmy sobie czas spacerując po rezerwacie i nasłuchując pięknego śpiewu ptaków. Wreszcie zaczęły się warsztaty dotyczące ubioru i mody z czasów II wieku przed Chrystusem. Potem zwiedzaliśmy gród. Na koniec czekała nas przejażdżka wąskotorową kolejką do Wenecji. Tam dokonaliśmy zakupu pamiątek, wśród których dominowały łuki i drewniane toporki. Wreszcie późnym popołudniem wróciliśmy do Rychnowa. Wrażenia pozostały z nami, wraz z pamiątkami. Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Bednarek i panu Tomaszowi Zdanowiczowi  za zorganizowanie tak ekscytującego wyjazdu, a pozostałym nauczycielom za opiekę nad swoimi podopiecznymi.

Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rychnowie reprezentuje ogół rodziców wszystkich uczniów.

Prezydium Rady to: przewodnicząca, wice-przewodnicząca, sekretarz, skarbnik i troje członków. Wszelkie działania Rady Rodziców dotyczą wszystkich dzieci uczących się w naszej szkole i skierowane są bezpośrednio dla nich.

zdjecie

Emilia Kulas 

Przewodnicząca

poczta2   poczta

zdjecie

Justyna Pietrzak

 Zastępca  Przewodniczącej

poczta2   poczta

zdjecie

Izabela Wąsiewicz 

Skarbnik 

poczta2   poczta

zdjecie

Agnieszka Kowalska

Sekretarz

poczta2   poczta

Lorem lipsum

Członek

Lorem lipsum

Członek

Lorem lipsum

Członek

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców to "most" łączący rodziców, nauczycieli i uczniów. Wszelkie pomysły omawiamy wspólnie co prowadzi do udanej ich realizacji. Naszą ideą jest stworzenie dzieciom warunków nie odbiegających od wielkomiejskich szkół, chroniąc ich jednocześnie przed wszelkimi współczesnymi zagrożeniami i patologiami.

Obowiązki

Rada Rodziców organizuje na początku Nowego Roku zabawę karnawałową dla dzieci tzw. "choinkę szkolną". Uczestniczą w niej nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także dzieci młodsze, nie należące do braci uczniowskiej. Nauczyciele prowadzą zabawy konkursowe, a rodzice przygotowują  poczęstunek dla wszystkich dzieci. Święty Mikołaj wręcza prezenty zakupione przez Radę Rodziców.

 

Tradycja

Tradycją rychnowskiej szkoły jest także  coroczne uczestnictwo szóstoklasistów w Ogólnopolskim  Zlocie Młodzieży „Stąd nasz ród” w Gnieźnie. Rada Rodziców dofinansowuje ten wyjazd, dając szansę i możliwość udziału w imprezie całej klasie.  Ponadto staramy się dotować i dotujemy każdy wyjazd dzieci ze wszystkich klas.

Zabawy

W 2012 r. Rada Rodziców zainicjowała wykonanie stroików świątecznych, z których dochód przeznaczony został na rzecz Stowarzyszenia. Staramy się aby do tej akcji włączyli się -oprócz rodziców- także uczniowie i nauczyciele.

Pamiętamy również, że szkoła to nie tylko nauka, ale i zabawa. Dlatego przekazujemy najmłodszym zabawki edukacyjne.

Nagrody

Ponieważ od szeregu lat uczniowie Naszej szkoły osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce i są najlepsi w gminie Blizanów na sprawdzianie szóstoklasisty mamy corocznie bardzo miły obowiązek uhonorowania ich cennymi nagrodami w postaci książek, które funduje Rada Rodziców na zakończenie roku szkolnego.

 

Święta

Babcie i Dziadkowie mają okazję spotkać się i podziwiać talenty artystyczne swoich wnucząt na uroczystym Dniu Babci i Dziadka, organizowanym w naszej szkole. Rodzice z Rady zajmują się przygotowaniem poczęstunku dla gości. Podobnie organizowany jest Dzień Matki i Ojca.

Babcie i Dziadkowie mają okazję spotkać się i podziwiać talenty artystyczne swoich wnucząt na uroczystym Dniu Babci i Dziadka, organizowanym w naszej szkole. Rodzice z Rady zajmują się przygotowaniem poczęstunku dla gości. Podobnie organizowany jest Dzień Matki i Ojca.

Rada Rodziców jest współorganizatorem Dnia Wiosny oraz Dnia Dziecka oraz uczestnikiem Ślubowania Pierwszoklasisty i Przedszkolaka. Święta te uatrakcyjniamy poprzez wspólną zabawę , rozgrywki sportowe oraz słodkie przekąski. Dzieci są bardzo zadowolone i szczęśliwe, co daje nam rodzicom motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Każdy Dzień Nauczyciela to także tradycyjna  okazja do podziękowań, wręczenia kwiatów i towarzyskiego spotkania rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

 


Do pobrania
     
    downloadZgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę Pobierz

Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj