Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

16 Grudzień przez rychnow

Nadanie Szkole Podstawowej w Rychnowie imienia Polski Niepodległej

 

9 listopada 2018 roku odbyła się historyczna uroczystość nadania naszej szkole imienia Polski Niepodległej. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, którą odprawił biskup kaliski senior Stanisław Napierała. W trakcie mszy dokonał on poświęcenia sztandaru. Sztandar szkole ufundowali: ks. Przemysław Krzywański - proboszcz rychnowskiej parafii oraz Ewa i Zbigniew Prusowie. W homilii biskup odniósł się do haseł wypisanych na sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Ważnym wydarzeniem było też wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w kościele w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”, zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po zakończonej mszy wszyscy przemaszerowali przed budynek szkoły, by odsłonić nową tablicę z nazwą placówki. Odsłonięcia tablicy dokonali: Wójt Gminy Blizanów - Sławomir Musioł, Przewodniczący Rady Gminy Blizanów – Jan Wojtyła, Prezes Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – Ewa Prus oraz Dyrektor Szkoły – Jakub Pokojowczyk. Dalsze uroczystości odbywały się w sali gimnastycznej, z udziałem pocztów sztandarowych: Pocztu Sztandarowego OSP w Rychnowie, Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej w Piotrowie. Gośćmi specjalnymi byli także przedstawiciele Związku Piłsudczyków Okręgu Wielkopolski z siedzibą w Kaliszu. Po powitaniu licznie zgromadzonych gości, zapisy z kronik szkolnych przedstawił Jakub Pokojowczyk – dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu poświęcił sporo miejsca na przybliżenie zebranym bieżącej działalności szkoły. Dyrektor szkoły odczytał też uroczysty list prezydenta RP. Uchwałę w sprawie nadania imienia szkole odczytała Ewa Prus – prezes Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży. Sztandar szkoły został przekazany z rąk rodziców dyrektorowi szkoły, który następnie przekazał go uczniom.  Przedstawiciele wszystkich klas złożyli także ślubowanie. Z grona zaproszonych gości głos zabrali: Jarosław Wujkowski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, reprezentujący Marzenę Wodzińską – członka zarządu województwa wielkopolskiego, Violetta Słupianek - dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Jan Kłysz – wicestarosta kaliski, Sławomir Musioł – wójt Gminy Blizanów i Jan Wojtyła – przewodniczący Rady Gminy Blizanów, Grzegorz Kuświk - prezes Związku Piłsudczyków Okręg Wielkopolski w Kaliszu. Dyrektor szkoły odczytał także listy gratulacyjne: Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej, Pani Andżeliki Możdżanowskiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pana Piotra Kalety – Posła na Sejm RP. W części artystycznej zaprezentowali się: uczniowie szkoły, przygotowani przez Pana Tomasza Zdanowicza – nauczyciela historii i języka polskiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów i zespół wokalny „Dynamitki”. W korytarzu szkoły wystawione zostały kroniki oraz księga pamiątkowa, do której wpisywali się zaproszeni goście. Całość zwieńczono poczęstunkiem.  

Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim Gościom za obecność, miłe słowa i przekazane prezenty, Prezesowi Stowarzyszenia  oraz wszystkim Członkom i Zarządowi, Nauczycielom i Rodzicom za wkład pracy, a także Uczniom za godne reprezentowanie szkoły podczas tego historycznego święta.

Komentarze 0
Nie ma jeszcze żadnego komentarza
Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj