Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

19 Listopad przez rychnow

Ocenianie kształtujące -przyszłością budzących się szkół

W dniu 14 listopada 2018 roku dyrektor naszej szkoły p. Jakub Pokojowczyk oraz p. Justyna Filipowicz udali się do Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu, by uczestniczyć w konferencji upowszechniającej praktykę „Rozwijanie lekcji” – program realizowany przez SP nr 10 w Kaliszu we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konferencja była zwieńczeniem działań zmierzających do przyznania szkole w Kaliszu tytułu Szkoły Uczącej Się i wręczenia przez przedstawicielki CEO panią Małgorzatę Ostrowską i panią Sabinę Rybakowską na ręce Dyrektora szkoły, pani Beaty Prus, długo wyczekiwanej nagrody. Był to kolejny taki certyfikat potwierdzający wysoką jakość pracy placówki z Kalisza.

Ważną częścią spotkania były obserwacje czterech lekcji otwartych, dwóch z edukacji wczesnoszkolnej, jednej z wychowania fizycznego i jednej z języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli tejże szkoły. Po zajęciach był czas na omówienie lekcji przez gości, przekazanie wrażeń, wskazanie mocnych stron i zwrócenie uwagi na różnorodne metody pracy stosowane przez nauczycieli, a także duże zaangażowanie uczniów.

W czasie konferencji spotkali się przedstawiciele aż jedenastu szkół z Kalisza, powiatu kaliskiego, ostrowskiego i krotoszyńskiego, w tym także przedstawiciele naszej placówki. Obecni byli także zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kalisza –  pan Mariusz Witczak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – pani  Alicja Januszkiewicz, prezes Stowarzyszenia  im. Haliny Sutarzewicz – pani Elżbieta Stadtmüller, kaliski literat i publicysta – pan Andrzej Zmyślony oraz przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 10.

Podsumowanie uroczystości stanowiła część oficjalna, w czasie której pani dyrektor Beata Prus opowiedziała o realizowanych przez szkołę praktykach, organizowanych spotkaniach dla nauczycieli z Kalisza i okolic, podczas których dzielono się wiedzą i doświadczeniem oraz planach na przyszłość. Miłym akcentem konferencji był występ artystyczny uczniów.

Na zakończenie, po wręczeniu susowskiej „blachy” były liczne gratulacje i podziękowania, do których dołączyli przedstawiciele Rady Rodziców, zapraszając wszystkich obecnych na tort, przygotowany specjalnie na tę wyjątkową okazję.

To już druga konferencja, w której uczestniczyliśmy. Dzięki temu mamy możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, ale przede wszystkim nabywamy nowych umiejętności, zbieramy pomysły, które staramy się wdrażać do naszej szkoły, m.in. stosowanie na zajęciach celów lekcji, nacobezu i  informacji zwrotnej. Zaczynamy dostrzegać coraz więcej zalet stosowania elementów oceniania kształtującego.

 

Autor i źródło zdjęć:

http://www.sp10.kalisz.pl/aktualnosci/3322-otrzymali%C5%9Bmy-tytu%C5%82-szko%C5%82y-ucz%C4%85cej-si%C4%99.html

Komentarze 0
Nie ma jeszcze żadnego komentarza
Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj