Witamy w naszej szkole

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby zostać super uczniem.

24 Październik przez rychnow

Warsztaty ekologiczne

Dnia  17 października 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz ich segregację. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas I – VI. Zajęcia zostały przeprowadzone metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia oraz plastyczno-technicznych.  Dnia 19 października 2018 roku w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym odbyła się Olimpiada z wiedzy na temat gospodarki odpadami dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie z klas IV – VI ze  wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszej gminy (50 uczestników, w tym 5 z Rychnowa) pisali test składający się z 46 pytań – zamkniętych i otwartych. Test był na dość wysokim poziomie. Wprawdzie nasi uczestnicy nie stanęli na podium, ale wyszli bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie. Dla wszystkich uczniów biorących udział w tej olimpiadzie przygotowano nagrody rzeczowe, które bardzo dzieciom się spodobały. Dziękujemy Mai Filipowicz, Nadii Karpisiewicz, Amelii Przepiorce,  Aleksandrowi Pijeckiemu i Leonowi Filipowiczowi za udział, a pani Joaannie Mądrzak za wkład pracy w przygotownie uczniów. Dziękujemy również pani  Agacie Bugaj, która w sposób profesjonalny przeprowadziła warsztaty, dzieląc się z nami swoją wiedzą.

Komentarze 0
Nie ma jeszcze żadnego komentarza
Historia Szkoły »

Poznaj piękna historię naszej szkoły podstawowej w Rychnowie. 

czytaj

Kadra »

Poznaj kadrę nauczycielską naszej szkoły podstawowej w Rychnowie.

czytaj

Samorząd »

Poznaj Samorząd uczniowski naszej szkoły podstawowej.

czytaj